Uit het fotoboek van Limke Bijlsma

Limke Bijlsma

 

Achter :Sjoukje, Ate, Limke, Wieberen, Anne, Johannes voor Corry, Jacobus en Anneke Bijlsma.

 

Trouwfoto Jacobus en Anneke Bijlsma

 

Het ouderlijk huis op t amelân.

 

Heit Jacobus Bijlsma naar het feest 1960. vrouw links Hil v/d Wal

 

 

 

Johannes Bijlsma

 

Johannes en Corry Bijlsma

 

Johannes, Corry en Limke Bijlsma

 

Jacobus Bijlsma bij zijn houtsnij werk.
De kippen van vrouw Bijlsma.

 

Skoalfoto 1950 v.l.n.r :..?…, Lieuwe de Boer, Eise Talsma, Djieuwke…., Willem Reitsma, juf Wageningen, Jacob Bijlsma,…?…., Anneke Bijlsma[Coen], Pietsje Bijlsma[Johannes], Uilkje v Dijk, Limke Bijlsma en Hinke Huitema.
Pake en Beppe Wieberen en Sjoukje Bijlsma achter: Wiepkje, Anna, Mink, Johannes, Jacobus, en Lolkje