Wat stond in de krant: Dekor en Klean krije gerak faak net by amateurtoniel. Douwe Hoitenga

 We hebben een nieuw item. Wat stond er in de krant, over Bozum. Dat kan de Leeuwarder Courant, het Sneeker Nieuwsblad, de Doarpsskille of welke krant dan ook zijn. Deze week in de Leeuwarder Courant van 1975 : Toneelman Douwe Hoitenga.

Douwe Hoitenga woonde met zijn familie aan de Suderdijk( boerderij Sikke Bakker). Zijn vader kwam vroeg te overlijden. Dus Douwe werd boer, met zijn jongere broer Sikke. En ’s avonds (een of twee avonden in de week) was hij regisseur bij het Boazummertoneel. Tevens was hij regiseur bij het Iepenloftspul van Burgum. Dit heeft hij een aantal jaren gedaan.

Het boer wezen was niet zijn passie, en hij ging naar De Folkshegeskoalle op Terschelling, hier woonde hij en was hij leidinggevende bij groepen. Dit deed hij naast het regisseren. Douwe was een toneelman in hart en nieren.