Zangvereniging: A.D.V.E.N.D.O, W. I.K en Sursum Corda

We laten een aantal fotos zien van zang vereniging: ADVENDO,Willen Is Kunnen [W.I.K] en Sursum Corda maar we beginnen met de Boazumer rammen.

De eerste uit voering van de Rammen op het feest van 2014.
Uitvoering A.D.V.E.N.D.O Bozum
Wie heeft nog fotos van deze zang club.

Een knipsel uit de Doarpsskille.

WIK 13-12-1931 met bovenste rij: v.l.n.r: Hessel Hilarides, Piet Holster, Germ Stenekes, Hendrik v/d Mei, Hans Semplonius, ….?…., Jan de Waart.2e rij: Hein Hilarides,….?…, Kees Mollema, Jan Swierstra, Ate de Vries, Djoke de Vries, ….?…, fr Stenekes, Feik Bos, master Sytstra, Tjitske de Vries, Sibbel Hogenberg, Griet Santema, Karst Zwarteveen, Ietsje Faber, fr Sytstra, fr D Bakker, ….?…., fr Eeltsje de Groot, fr Zwarteveen en ….?….

 

Boven : Hein Hilarides, Jan Stienstra, Cees Mollema, Hessel Hilarides,..?..Swierstra, Ate de Vries, Hendrik v/d Mei, Jan de Waart 2e rij: Hans Semplonius, Sibbel Hogenberg, Feikje Bos, Joukje Holster, fr G Stenekes, Froukje Bergsma, Ytsje Faber, Klaske Bos, fr D Bakker, fr Sytstra, zittend : Germ Stenekes, Marten Schaafsma, Piet Holster, fr Sytstra, Karst Zwarteveen, Tjitske de Vries, fr Zwarteveen, …?…., Griet Koldhof, ….?….., Tiete Lanting, Trijntsje Wynia en Griet Santema,

 

Sjongersbounsdei. Boven: Hein en Hessel Hilarides, Hendrik v/d Mei, Cees Mollema,, Germ Stenekes, Marten Schaafsma, Ate de Vries, Jan de Waard, Piet Beeksma,, Juf Sytstra, fr Douwe Bakker, Joukje Holster, IJtsje Faber, Sibbel Hogenberg, fr Germ Stenekes, fr Karst Zwarteveen, Hans Samplonius, Feikje Bos, Tiete Lanting, Pietsje van Dijk, Anne Althusius, Griet Santema, Trijntsje Wijnia en Tjitske van Asperen.

 

Achter: Ate de Vries, Jan de Waard, Feikje Bos, Akke Sloot, Piet Hendrika, Juf Sytstra, Hendrik Walda, Evertsje de Groot, Minne v/d Veen, Cees Mollema, Hein Hilarides, Germ Zwaga, Meindert Meindersma en Karst Zwarteveen. midden: vr Stenekes, Sibbel Hogenberg, Tjitske de Vries, master Sytstra, Anne Cuperus, Siets Lok, Hieke Samplonius, vr Douwe Bakker. voor: Trynke Bergsma, Djoke de Vries, Tjitske en Ester Stenekes, Anne Meinersma, Anigje Zwarteveen, Griet Santema en Trijnke Wijnia. Reisje W.I.K 1938

 

W.I.k !948 Dronrijp. Achter: Sjoerd Sytema, Jan de Waard. 2e Rij: Fetsje en Djoke de Vries, Ester Meijer, Sibbel Hogenberg, Martsje Meijer, Fokje Dijkstra, Fetsje Mollema, daar achter Lammert Beeksma, Leida Soepboer, Tite Hilarides, Jan van Asperen 3e Rij: Hein Hilarides, Meindert Meindersma, Anne Stenekes, master Sytstra, Ate de Vries, Cees Mollema, Anne Meindersma. 4e rij: Lutske Mollema, Janke Dijkstra, Yfke Wieringa en Sjouk Sytstra.
Programma en Tekstboekje 1935
W.I.K in Leeuwarden 1951 met, achtersterij: Jan v Asperen, Ate de Vries, Sjoerd Sytema, Jan de Waard. 2e rij: Fokje Dijkstra, Trijn Zwaga, Jeltsje Stienstra, Anne Meindersma, Ester Meijer, Anne Cuperus, Anne Althusius, Afke Boomsma, Metsje Hiemstra, Jitske Dijkstra, Wiepkje Beeksma, Martsje Meijer. 3e rij: Janke Dijkstra, Meindert Meindersma, Djoke de Vries, master Sytstra, Lutske en Cees Mollema, Wietske Douma en Hein Hilarides.

 

Uitvoering Sursum Corda op 14 april 1921

 

Achterste rij: in het midden is Wouter de Jong. Woonde op de Sylsterdijk 1.

 

 

Zang vereniging Sursun Corda Boazum 1945. Achter: Willem de Vries, Richtsje de Boer, Johannes Roeda, KLaske de Boer, Ale Breeuwsma, Frâns Talsma, Sierd v/d Veen, Jelte de Boer. 2e rij: Willy Smit, Althusius[Cubaard], Dedsje Keuning, Anneke Bijlsma, Kees Wynia, meester Overweg{ Scharnegoutum], Hinke Sijbersma, Joris Wijnia, Jacbus Bijlsma. Voorsterij: Jappie Lanting, Douwe de Boer, Johannes Hoekstra, op knieen: Anne Lautenbach, Hiltsje de Jong, …?…., Anne v/d Meer, Aaltsje Annema, Jeltsje en Minke v Berkum, Tite Breeuwsma, Karin de Boer, Wietske de Vries, Jetsje en Piet Wijnia.  Mochten er namen niet goed zijn of ontbreken ,Mail dan even naar franstolsma@ziggo.nl  Bedankt. Zijn er nog dorps genoten die nog fotos hebben van een van deze koren. Dan willen we die graag in deze rubriek plaatsen.
Sursum Corda 1949,achterste rij:vr Veenstra, vr Keuning, Willem de Vries, Alle Breeuwsma, Tite Breeuwsma, Jabik de Vries, Aaltsje Anema, Sjoerdsje Looinga, Jeltsje v Berkum, Frâns Tolsma, Hiltsje de Jong, Katharina de Boer. Daarvoor: Mien Terpstra, Anne Lautenbach, Evertsje Walma, Hinke Sybesma, meester Hogeweg, Jan Keuning, Kobus Bijlsma, Anneke Bijlsma, Folkert Walma. Voorste rij: Minke Huitema, Jantsje Lautenbach, vr v/d Berg en Geppie Huitema. Deze foto komt uit een blad wie heeft het origineel. Graag een mailtje naar: franstolsma@ziggo.nl