Uit het foto album van Sjoerd Punter

Uit het foto album van Sjoerd Punter,een paar mooie foto’s van het dorp.

Boazum toen nog in de gemeente Baerderadiel.
De Emmaschool met de brug.

 

Bovenste rij v.l.n.r: Jelle Reen, Sjoerd Punter, juffrouw Eringa, —, Andries Hibma,  Marten Bruinsma, Mellina Huitema, Peter Boersma , Sjoke Hibma, Hennie Groen, Hielke Merkus, Bas Slager, Paul Donkervoort, Teatske Lanting, Jan Leyenaar, …. , Wout Merkus, Sietske Merkus, Wietske Bruinsma, Tamme Klomp,  Folkert Gerlofs, Romke Leyenaar, Geertsje Bulthuis, Minke de Vries, Laas de Vries D

 

Achterkant van de school met het schoolplein.

 

De Emmaschool nu aan de voorkant.

 

De familie Punter woonde op de Tryntsjebuorren.
Hier hebben ze jaren gewoond.

 

Hun woning tussen de bomen verscholen.

 

Tryntsjebuorren met links de voormalige winkel van Neelis Dijkstra later Sjoerd en Marijke Dijkstra.

 

Dit is de inrit naar de garage van Nelie en Geert Venema.

 

De Waltawei, met rechts de smid en de kruidenierswinkel van Jan v. Asperen.

 

De bomen nog voor het gebouw 1880.

 

Het cafe
Oud stukje van het dorp met de kerk.
Tsjerkebuoren.

 

Het hek bij de kerk.
Het bruggetje bij Auke Land, voorheen Harm Lautenbach, met de nieuwe school Dûbelspan op de achtergrond.
De Havens.
De alde bakkerij aan de Havens.
Boazumerfeart, waar op de foto de koeien lopen. Hier is nu de nieuwbouw.

 

Mooie foto van het dorp.

 

De Kamp.
De boerderij van S. v. Dijk op de Yndijk, waar Punter jaren heeft gewerkt.
Yndijk, boerderij van Jakle van Dijk, nu Fokke de Boer.