Suderdijk

Sinds 1971 officiële straatnaam. De weg liep van de Hegedijk naar de Plattedyk onder Scharnegoutum. men neemt aan dat de dijk de noordkant beschermde,maar het kan ook dat hij de zuidkant van wateroverlast wilde behoeden. Tussen de Suderdyk en de Slachte liep namelijk de Ald ryd als waterafvoer van kolossaal stuk laagland, dat liep van Hennaarderadeel en Baarderadeel. De naam kan als zo verklaard worden als: dijk van de zuidkant van de Ald ryd. In tegenstelling tot de Slachte aan de noordkant.Zie ook de Legedyk.