Altaplein

 

 

Het Altaplein, genomen vanaf de Pôlle. Rechts ligt het Altapein zelf. Foto omstreeks 1935. Foto is van Meester Systra
Het huis van Looyinga ter plaatse van nu de huisnummers 6 en 8. Hier woonde Aant Looyinga, de vrachtrijder die in het krantenberichtje wordt genoemd. Zijn vrouw hangt de was op.

 

 

 

Dit is het oude onderwijzershuis, waar nu Altaplein 16 staat. In 1938 is door de kerkvoogdij hier een nieuw en representatief huis gebouwd dat aan de eisen van die tijd voldeed.

 

Het Altaplein rond 1969. Het oude huis aan het Altaplein is afgebroken en je kijkt zo de tuin van Ben Voulon in.
De woning op de voorgrond is toe aan de sloop. De ramen zijn er al uit. foto ~1968
Foto Simen van Dijk
Foto uit de jaren vijftig. Er is een nieuwe muur in het rechtse huisje geplaatst.
Hier is de oude muur in het rechtse huisje nog intact. Achter het huis met deze kopse kant, is nog een wonng te zien. Daarachter ligt Tsjerkebuorren 16 (huize Voulon)