Altaplein

Het Altaplein, genomen vanaf de Pôlle. Rechts ligt het Altapein zelf. Foto omstreeks 1935. Foto is van Meester Systra
Het huis van Looyinga ter plaatse van nu de huisnummers 6 en 8. Hier woonde Aant Looyinga, de vrachtrijder die in het krantenberichtje wordt genoemd. Zijn vrouw hangt de was op.

 

Dit is het oude onderwijzershuis, waar nu Altaplein 16 staat. In 1938 is door de kerkvoogdij hier een nieuw en representatief huis gebouwd dat aan de eisen van die tijd voldeed.
Foto Simen van Dijk

 

Altaplein 1958. Hier is de oude muur in het rechtse huisje nog intact. Achter het huis met deze kopse kant, is nog een wonng te zien. Daarachter ligt Tsjerkebuorren 16 (huize Voulon)

Foto uit de jaren vijftig. Er is een nieuwe muur in het rechtse huisje geplaatst.

Altaplein 1938
Altaplein 1937. Jan Piek aan het stenen bikken.

 

De woning op de voorgrond is toe aan de sloop. De ramen zijn er al uit. foto ~1968

 

Het Altaplein rond 1969. Het oude huis aan het Altaplein is afgebroken en je kijkt zo de tuin van Ben Voulon in.

 

1905

 

1905

 

1909 Links van de onderwijzers woning (ter plaatse van nu De Havens 2)

 

altaplein-1910 yn de bokkekarre: Jaap en Germ Wieringa
Altaplein 1910 in het matrozenpakje: Ynze Jelle Jaarsma
De Havens 2 aan het Altaplein. Dit huis staat sinds 1915 op de plek van het huis op de vorige foto’s. Links ziet u nog net de muur van Huize Damwijk.