Bongier

Bongier 1 en 3. Perceel 1 is in 1990 afgebroken. De laatste bewoner was Siek Postma. Het schilderij is van Ate de Vries uit 1945. Perceel 3 (rechts) is lang bewoond geweest door de fam Koopmans maar wordt nu bewoond door Bernlef de Boer en Nelia Bakker.

 

Atsje Douma de vrouw van Beint Douma de smit is hier met de schoolkinderen aan het boekweit zoeken. Op de achtergrond Bongier 1 en 3.

 

 

Op deze uitsnede van de Kadastrale hulpkaart E_43 van november 1876, staan de veranderingen aangetekend: Bongier 3 is een kwartslag gedraaid ten opzichte van de situatie in 1832. E 65 is daarbij veranderd in E 741 de boerderij en E 742 het erf. Bij Bongier 1 is in de boerderij een huisje gebouwd: Baard E 67 is onderverdeeld in E743, de oorspronkelijke boerderij en E 744 de nieuwe ingebouwde woning.

 

Op deze uitsnede van de hulpkaaart E 131 uit 1917 staat de verandering van Bongier 1 aangegeven. De blauwe lijnen geven de oude situatie aan en het rode vlak de nieuwe. Plus dat de drie blauwe kadastrale nummers E 68, E 744 en E 743 samengevoegd zijn tot een nieuw zwart nummer: E1382
Dit is de administratie bij de vorige tekening.Het gaat om het bovenste deel. De gegevens eronder horen bij een andere boerderij die kadastraal ook werd aangepast.

 

Bewoners Bongier 1 ,voor Albert en Ytsje Brandenburg en achter staan Albert en Janke Brandenburg. Jaartal niet bekend.

 

Mooi winter gezicht.

 

dit is de gevelsteen van de Bongier 3. De steen is geplaatst door Akke Folkerts Postma geboren in 1858. Zij was de dochter van Folkert Jans Postma, die hier al voor 1858 woonde. Afke is daar geboren. De steen is van 1874. Zij was dus toen 16 jaar. Hoogstwaarschijnlijk is de 1e boerderij herbouwd of verbouwd..

 

Foto van plusminus 1921.  Op de foto staan Pieter Koopmans en zijn vrouw Klaaske Heeringa-Koopmans. Samen met de kinderen Sybren (geboren in 1916) en zijn zus Janke (geboren in 1918).

 

Drie generaties Koopmans zijn hier  boer geweest. Foto 1961

 

Uitsnede uit de Kadastrale hulpkaart 213 uit 1968 met centraal Bongier 1 en 3 en bovenin Bongier 5 Onderaan ligt de Hegedyk. Op deze tekening is het hiem van Bongier 3 officieel samengesteld uit de percelen Baard E 820, 740, 66 en 60 tot één geheel: Baard E 1675.

 

Foto uit 1969. De dag dat Geppie Koopmans trouwde.

 

Bongier 5. De boerderij van de fam Miedema.

 

Wierd en Anne Miedema gaan kanovaren hier in de vaart naast de boerderij. Zomer 1940

 

Tochtje op de motor met Wierd Miedema, Willem Sloot en Anne Miedema. foto 1955

 

 

 

Sape en Corrie in de bokkewagen.

 

Trouwfoto van 27.10.1956 Sape en Fennie Miedema. Hun trouwautos zijn chevolet bel air. De een was van Sape zijn vader, en de andere van Schelte de Boer uit Weidum.

 

 

De fam Miedema yn t hea .
Willem Sloot aan het ôpperjen.

 

Thee drinken met Willem Sloot, Wierd en Sape Miedema en Ernst Zwaga. foto 1950

 

Corrie Miedema aan het melken. foto 1948

 

 

 

Fennie Miedema kei opsette. foto 1955

 

Thee drinken met Sape Miedema, onbekend, Wierd Miedema , Willem Sloot, onbekend.

 

Sape melke foto 1985

 

Gjalt Kuperus pake van Sape en Corrie Miedema . foto 1948

 

 

 

Wierd, Sape en Corrie Miedema. foto 1946

 

Boerderij Sape Miedema. foto 1951