O.L.S foto s vanaf 1950 tot 1975

We gaan verder met de schoolfotos vanaf 1950.

Schoolfoto uit 1951 achterste rij : Rienk Zwaga, Meester Sytstra, Antsje Hoitenga, Anke Smit, Tine Weidema, Emmy Neyenhuis, juf de Haan, vr Smit, Anne de Jong of Teade Wagenaar.2e rij : Klaas Zwaga, Anke Miedema, Cobie Pool, Franke de Jong, Jantsje Smit, Cobie Hoekstra, Tjeerd van der Wal, Tjitse Piek, Douwe Hoitenga en Dick Meijer.Voor de bovenste rij 4 stuks: Willemke van Dijk, Fenna Kroes, Griet Hoitenga en Jeltsje Lok. Onderste rij: Sjoerd Fransbergen, Antsje Sierdsma, Tjitske van der Leest, Foppe Hoekstra, Auke Sierdsma, Hielke Schuurmans, Tjitske Schuurmans, Janny Smit en Femmy Bos.

 

Schoolfoto uit 1953 , bovenste rij: Klaas Zwaga, Melle van der Leest, Auke en Antsje Sierdsma, Anke Miedema, Jike Hiemstra, Fennie Bos, Alie van der Wal, Janny Smit, Tjitske van der Leest, Griet en Antsje Hoitenga, Willemke van Dijk, Annigje Fransbergen, Emy Neijenhuis, Tina Weidema, Gerrit Hiemstra en meester de Haan Voorste rij: Franke de Jong, Sjoerd Fransbergen, Ton Meijer, Foppe Hoekstra, Tjeard van der Wal en Dick Meijer.
Schoolfoto 1954 naar Schiphol, achterste rij: Tine Weidema, Annigje Fransbergen, Jannie Smit, Cobie Pool, Willemke van Dijk, Emmy Neijenhuis, Femmie Bos, Sjoukje Bos, Minke de Jong, Wieke Wagenaar, …1…, Tine Miedema ?, Reina Smit, Fenna Kroes, Griet Hoitenga, Antsje Hoitenga, Allie Kooistra, Dicky Meijer, Ernst Zwaga en Feije van der Wal. Voorste rij: Anneke Smit, Auke Sierdsma, Hielke Schuurmans, Tjalling Hoekstra, ….. Hoekstra, Jorrit van der Wal, Germ Sinnema, Piet Sinnema, Johannes van der Meer, Klaas Zwaga, Melle van der Leest, Gerrit Hiemstra, Tjitse Piek en Foppe Hoekstra. Leiding: …de Jong, Zus Hoitenga, juf de Haan, Teade Wagenaar en meester Sytstra.
Schoolfoto uit 1954,achterste rij ,de leiding: meester Sytstra, vr Smit, Oane de Jong, juf Postma en Nanne en Zus Hoitenga. Daarvoor Teunis Weidema, Rein Smit, Tjeerd van der Wal, Douwe Hoitenga, Old Liemburg, Tonis Meijer, Franke de Jong, Henk Bos, ….1…., Rintsje Scholtanus, Doeke Odinga, Daarvoor: Tjitske Stienstra, …2…, Fenna Kroes, ….3…, Tjitske Schuurmans, Emi Nijenhuis, ….4…, Karin Engels, Foppe Hoekstra, …5…., …6…., Sjoerd Fransbergen. Rij daarvoor: …7…,..8..,Cobie Hoekstra?, Froukje van der Wal, Riekje Scholtanus,…9…, …10.., Alie van der Wal, …11…, Voorste rij: Andries Tolsma, Sikke Hoitenga, Jappie Hoekstra en Jisk Pool. Graag reactie als naam onbekend of ontbreekt naar franstolsma@ziggo.nl
Schoolfoto 1956 achterse rij : vr Van de Bosch, Rein Smit, Foppe Hoekstra, Doeke Odinga, Riekje Scholtanus, Sjoerd Fransbergen, Doed Stenekes, vr de Jong. Daarvoor: Sjoerd Veenstra, Douwe Hoitenga, ….1…, 2…., Gehurkt: Folkert Cuperus, Alie de Jong, Sjoerd Stenekes, Rintsje Scholtanus, Akke Schaap, Dita Meijer, Gjald Stenekes, Anneke Stienstra, met bril: Uilkje de Jong, Karin Engels, Jappie Hoekstra, boven Henny Meier, meisje met witte bloes: Elske Kroes, onder Sikke Hoitenga, Andries Tolsma, Rypkje Fransbergen, daarvoor meester van de Bosch.

 

Schoolfoto uit 1957, achterste rij: Rein Smit, Elske Kroes, Teunis Weidema, Riekje Scholtanus, Tjitske Schuurmans, Sjoerd Veenstra, Henk Bos, Annie de Groot, Karin Engels en juf Postma. Rij daarvoor: Cor Dijkstra, Sikke Hoitenga, de zusjes Johanna(Hannie) en Gretha van Veen, Riekje Fransbergen, Alie de Jong, Dita Meijer, Anneke Stienstra, ?de Groot en Rintsje Scholtanus. Voorste rij: Douwe Hoitenga, Foppe Hoekstra, Jisk Pool, Sjoerd en Gjald Stenekes, Jappie Hoekstra, Hennie Meijer, Andries Tolsma en Folkert Cuperus.

 

Schoolfoto uit 1959: boven: Anneke Stienstra, Reinder Schaap, Sjoerd Stenekes, Andries Tolsma, Jappie Hoekstra. 2e Rij: Bertus van de Bosch, Klaas Bakker, Femmie Hardenberg, Gjald Stenekes, meester van de Bosch, Alie de Jong, Rintsje Scholtanus, Gjetsje Stenekes, Alie de Jong(Melle), Sjoerd Veenstra. Voorste rij: Rein Smit, Sikke Hoitenga en Sjoerd de Haan uit Deersum.
Schoolfoto uit 1959: boven: Anneke Stienstra, Reinder Schaap, Sjoerd Stenekes, Andries Tolsma, Jappie Hoekstra. 2e Rij: Bertus van de Bosch, Klaas Bakker, Femmie Hardenberg, Gjald Stenekes, meester van de Bosch, Alie de Jong, Rintsje Scholtanus, Gjetsje Stenekes, Alie de Jong(Melle), Sjoerd Veenstra. Voorste rij: Rein Smit, Sikke Hoitenga en Sjoerd de Haan uit Deersum.
Schoolfoto uit 1960, bovenste rij: Tineke Hardenberg, juf Blauw, Klaas Posthuma en Tjeerd Liemburg (Deersum)Midden: Joan Dijkstra, Rixt Tjallema, Jan Hoekstra, Hanny Weidema, Froukje van der Wal, Trijntje Fransbergen, Klaas Sloot, Hielkje Sierdsma,. Daarvoor: Frans Tolsma, Nynke Schaap, Nynke Hoitenga, Keimpe Stienstra en Tjitske Hoitenga.

 

Schoolfoto uit 1963, achtersterij: Frans Tolsma, Willem Sierdsma, Tjeerd Liemburg, Hylkje Sierdsma, Tineke Hardenberg, Tjitske Hoitenga, meester Ph Breuker, Jannie Bergsma, Trijntje Fransbergen, Keimpe Stienstra, Klaas Posthumus, Klaas Sloot, Durk Schaap, juf Riemke van der Ley, Ytsen Schaap. Midden: Hannie Weidema, Harry de Vries, Nynke Hoitenga, Rixt Tjallema, Gotske Bakker, Nynke Schaap, Chris Dijkstra, Douwe Bakker, Jantien Wijnia, Jan Scholtanus, Joan Dijkstra, Wiebe de Vries. voorste rij: Wierd Sloot, Wietske Hoitenga, Maaike Tolsma, Nammen Schaap, Siepie Wijnia, Feije van der Wal, Yke van Dijk, Germ Stenekes en Jaring Schaap.

 

Schoolfoto uit 1967. Achterste rij: Jaring Schaap, juf Aaltje de Groot, Jeltsje van Dijk, Tienke Tjallema, Joukje Schaap, Klaas Zantema, Klaas Bruinsma, Jan Reitsma, Durk Schaap, Wisse Zantema, Chris Dijkstra, Jetse Tiekstra, Yke van Dijk. Daarvoor: Mattie de Jong, Wietske Hoitenga, Jantien Wijnia, Doedsje Stienstra, Maaike Tolsma, Germ Stenekes, Rienk Miedema, Wiebe Hoitenga, Wierd Miedema, Wierd Sloot, Durk Tiekstra, Jelly van der Be, rg, meester Zantema. Gehurkt: Lenneke Boomsma, Evert Schaap, Minke van der Berg, Tjitske Liesinga, Wietske van Asperen, Frieda Bruinsma, Klaas Grijpstra, Tryntsje van Dijk, Emmy Boomsma, Trijntsje van Dijk, Sietse Grijpstra, Klaas Fransbergen,….!?…., Pietie Hardenberg, Henkie Reitsma en Frans de Jong. Wie weet de onbrekende naam. Graag mailen naar: franstolsma@ziggo.nl

 

Schoolfoto uit 1970, achtersterij: Pieter Siksma, Johannes de Jong, Henk Reitsma, Simon van Dijk, Pieter Liezinga, Oane Miedema, Hans Kruithof, Johannes de Jong, Peek Dijkstra. 2e Rij: Lolkje Wijnia, Murkje van Asperen, meester Zantema, Wietske van Dijk, Maya Kruithof, Froukje Reitsma, Anneke Sloot, Minke van der Berg. Voorste rij: Wiebine Hardenberg, Trijntsje Miedema, Trijntsje van Dijk en Frieda Bruinsma.

 

Schoolfoto uit 1972, achterste rij: Ane Miedema, ….Bergsma, Henk Bergsma, Hilbrand Breuker, meester Zantema, Maya Kruidhof, juf Bouwmeester, Tjeerd van der Wal, Henk Reitsma, Pieter Liezinga, Trijntje van Dijk, meester Enno Bruinsma, Pieter Siksma, Anneke Sloot, Minke van der Berg en Frieda BruinsmaZittend: Frits Miedema, Kobus Zantema, Etje en Martin Kruithof, Wietske van Dijk, Gretha van der Wal, Tjitske Liezinga, Wibina Hardenberg, Cor en Trijntje Miedema, Sonja van der Berg, Lolkje Wijnia en Murkje van Asperen. Geknield: Peek Dijkstra, Theo Bruinsma, Johannes de Jong, Hans Kruithof, Molle Dijkstra, Simon van Dijk, Gerard Breuker en Durk Schuurmans.

 

Schoolfoto uit 1975, achterste rij: meester Enno Bruinsma, juf Bouwmeester en meester Zantema. Daarvoor: wie dit weet graag een mailtje naar, franstolsma@ziggo.nl

We vonden op de zolder van de school deze rol met daarop hele mooie tekeningen. Nu zouden wij het zo mooi vinden om te weten wie deze hebben gemaakt. Ze zijn gemaakt in 1963-1964, wie weet hier nog iets van. Graag mailen naar: franstosma@ziggo.nl

Dit is de rol die we tegen kwamen.

 

Tekening 1. wie is de maker?  mailen naar franstolsma@ziggo.nl

 

Tekening 2. Wie heeft deze gemaakt?

 

Tekening 3 Wie is de maker? Graag mailtje naar franstolsma@ziggo.nl

 

Tekening 4 . Wie heeft deze gemaakt?

 

Tekening 5. Wie is de maker. graag mailtje naar: franstolsma@ziggo.nl

 

Tekening 6. We zoeken de maker uit 1963-1964?

 

Tekening 7. Wie heeft deze gemaakt? Graag een mailtje: naar franstolsma@ ziggo.nl

 

Tekening 8. Wie heeft deze gemaakt?

 

Tekening 9. Wie weet wie deze gemaakt? Graag mailtje naar: franstolsma@ziggo.nl

 

Tekening 10. Wie is de maker? Graag een mailtje naar franstolsma@ziggo.nl Alvast bedankt.