Mindert Epema

Op vier mei gedenken we de slachtoffers van de Tweede wereldoorlog 1940 – 1945. Hier in Boazum gedenken we dan altijd een van de eerste slachtoffers van deze oorlog: Mindert Epema. Op 10 mei werd hij bij de brug over het Julianakanaal bij Obbicht in Limburg door de Duiters overvallen en doodgeschoten. Over hem heeft de Oud Bozum al eens bericht. Hieronder vindt u dit.

Geboortelepel van Mindert Epema

Op visite kreeg ik Bennie en Wieke Kooistra die mij de geboortelepel van Mindert Epema brachten. Baukje van Dijk-Epema gaf aan dat ze de lepel aan Ald Boazum zouden kunnen schenken. In deze lepel staat: geboren 9 april 1916 Mindert Epema. Deze lepel was in het bezit van zijn verloofde. Zij is inmiddels ook gestorven en de familie wist niet waar de lepel naar toe moest en zo kwamen ze bij mij.

Geboortelepel van Mindert Epema geboren op 9 april 1916. Overleden op 10 mei 1940 te Obbicht.

Dit zijn z’n gegevens en het verhaal over zijn sterven.

Mindert Epema

Dienstplichtig korporaal Mindert Epema
Voornaam: Mindert
Achternaam: Epema
Geboortedatum: 9 april 1916
Geboorteplaats: Oosterlittens (Fr.)
Overlijdensdatum: 10 mei 1940
Locatie sneuvelen: Obbicht, bij de brug
Begraafplaats: NH BP Bozum (Littenseradiel)
Grafnummer: Rij 21 graf 3
Functie: 3e Sectie
Religie: Nederlands Hervormd

Bij de brug te Obbicht over het Julianakanaal, nabij Born, was de 3e Sectie van 1-II-37.RI onder de reserve 1e luitenant Nijland gelegerd ter beveiliging van een ruim 2 km breed vak. De brug was voorbereid voor vernieling. In de ochtend van 10 mei verscheen een zgn. overvalsploeg verkleed als Nederlandse Politietroepen, in werkelijkheid een Duits commando. Op instigatie van de aankomst van deze ploeg ging de luitenant samen met korporaal Epema over de brug de commando’s tegemoet. Bij de versperring vroeg hij de ‘Politietroepen’ om identiteitspapieren, waarop deze de wapens te voorschijn haalden. De luitenant schreeuwde naar zijn mannen het vuur te openen, waarop hij zelf door de ‘moedige’ commando’s werd neergeschoten. De korporaal Epema trachtte de lont van de bruglading nog te bereiken, maar werd voordien gedood door Duitse kogels. De brug werd desondanks niet door de overvalploeg genomen. De later bij het zuidelijker gelegen Berg overgestoken Duitsers overvielen de verdedigers bij Obbicht in de rug en dwongen hen tot overgave. Korporaal Epema was in feite genist maar voor toezicht op stellingbouw toegevoegd (samen met twee andere genisten) aan de 3e Sectie. Bovendien had hij de verantwoordelijkheid de brug op te blazen, bij ontstentenis van Politietroepen voor die taak.

Bron: http://www.maaslinie-mei1940.nl/
Bekijk hier een uitgebreid document over Mindert Epema (pdf)