Stamboom van Tim Wieringa

De Stamboom van Timmeltje Wieringa (1937-2019)

De Familie Jaap en Aafke Wieringa. v.l.n.r. Yfke, vader Jaap, Douwe, Moeder Aafke, Tim en Hindrik.

 

Begin oktober 2019 stierf Timmeltje van der Meer-Wieringa op 82-jarige leeftijd. Haar man was toen al ruim een jaar eerder overleden. Ze liet twee kinderen na en enkele kleinkinderen. Zij kan met recht worden gezien als de vrouw die de meest oorspronkelijke Boazumse was. Haar stamboom reikt terug tot in 1560!
Haar man Fokke van der Meer heeft zijn en haar familie helemaal uitgezocht. Voor de familie van Tim, zoals ze liever werd genoemd, kwam hij ook terecht in het archief van de gemeente Littenseradiel. Daar werd hij geholpen door archiefmedewerker Hessel Fluitman, blijkens een bedankje aan het eind van de kwartierstaat die Van der Meer had samengesteld. Voor de oudste generaties kwam hij terecht bij het artikel van Philippus Breuker in de ‘Doarpsskille’ (vijfde jaargang februari 1974). Daar heeft Breuker aangegeven hoelang de Familie Wieringa in Boazum heeft gewoond.
Als eerbewijs aan haar familie plaatsen we hier haar stamboom, te beginnen met haar stamvader.
Om die te kunnen lezen moet je in je achterhoofd houden dat elke generatie er een nummer bij krijgt. Uiteindelijk heeft Tim een code van 11 nummers. Zij is dus minstens de elfde generatie Boazumer in haar familie, kun je stellen. In elke nieuwe generatie kinderen krijgt de stamvader in de lijn van Timmeltje Wieringa de volgende code, zodat je precies kunt zien wie tot haar stamboom hoort.
De stamboom is geplaatst met instemming van Klaas van der Meer.

1 Ulbe Wybrandtszoon is geboren rond 1560 in Boazum, zoon van Wijbrant Lous.
Zijn zoon uit een onbekende moeder, heette: 1 Rienck Ulbeszoon. Volgt: 1.1

1.1 Rienck Ulbeszoon.
(1) Hij trouwde op 30-09-1618 in Boazum met Reynu Cornelisdochter. Ze is geboren in Ezinge (Groningen). Reynu is overleden in 1619 in Boazum.
(2) en hij trouwde op 16-01-1631 in Boazum met Luutske Harmensdochter. Luutske is een dochter van Harmen Jans en Franskjen Lútsens.
Kind van Rienck en Luutske:
1 Frans Rienckszoon, geboren in 1639 in Boazum. volgt 1.1.1.

1.1.1 Frans Rienckszoon is geboren in 1639 in Boazum, zoon van Rienck Ulbeszoon en Luutske Harmensdochter. Frans truwde met Tettie Gerritsdochter van Boazum.
Kinderen van Frans en Tettie:
1 Ruurdtje Franzes., gedoopt op 06-09-1674 in Boazum.
2 Djurre Franzeszoon, gedoopt op 03-08-1679 in Boazum. zie 1.1.1.2

1.1.1.2 Djurre Franzeszoon, zoon van Frans Rienckszoon en Tettie Gerritsdochter van Boazum. Hij is gedoopt op 03-08-1679 in Boazum. Djurre is overleden in 1710 in Boazum, 30 of 31 jaar oud.
Djurre begon een relatie met Rinske Taeklesdochter. Rinske is geboren in 1676. Rinske is overleden in 1754, 77 of 78 jaar oud.
Kinderen van Djurre en Rinske:
1 Frans Djurreszoon.
2 Gerrit Djurreszoon, geboren omstreeks 1701 in Boazum. zie: 1.1.1.2.2

1.1.1.2.2 Gerrit Djurreszoon is geboren omstreeks 1701 in Boazum, zoon van Djurre Franzeszoon en Rinske Taeklesdochter. Gerrit trouwde met Akke Atzes. Akke is een dochter van Atze Sipkes en Jeltie Heines. Zij is gedoopt op 27-02-1707 in Easterlittens.
Kinderen van Gerrit en Akke:
1 Baukien Gerrit, gedoopt op 21-12-1727 in Boazum.
2 Jeltie Gerrits, gedoopt op 18-12-1729 in Boazum.
3 Jurre Gerrits, gedoopt op 23-03-1732 in Boazum.
4 Trijntjie Gerrits, gedoopt op 24-10-1734 in Boazum.
5 Sybe Gerrits, gedoopt op 17-03-1737 in Boazum.
6 Rinske Gerrits, gedoopt op 15-03-1739 in Boazum.
7 Atze Gerrits, gedoopt op 18-03-1742 in Boazum. Overleden omstreeks 1742, ongeveer een jaar oud.
8 Atze Gerrits Wieringa, gedoopt op 02-08-1744 in Boazum. Zie: 1.1.1.2.2.8.
9 Dirkjen Gerrits, Zij is gedoopt op 07-02-1751 in Boazum.

1.1.1.2.2.8 Atze Gerrits Wieringa, zoon van Gerrit Djurreszoon en Akke Atzes. Hij is gedoopt op 02-08-1744 in Boazum. Atze is overleden vóór 1811, ten hoogste 67 jaar oud. Atze trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1772 in Roordahuizum met Hiltje Jisses, 25 of 26 jaar oud. Hiltje is een dochter van Jisse Dirks en Janke Sijes. Zij is gedoopt op 13-03-1746 in Wommels. Hiltje is overleden op 14-10-1826 in Boazum, 80 jaar oud.
Kind van Atze en Hiltje:
1 Bauke Atzes Wieringa, geboren op 22-05-1790 in Boazum. Volgt 1.1.1.2.2.8.1.

1.1.1.2.2.8.1 Bauke Atzes Wieringais geboren op 22-05-1790 in Boazum, zoon van Atze Gerrits Wieringa en Hiltje Jisses. Bauke is overleden op 12-02-1861 in Boazum, 70 jaar oud. Bauke trouwde, 22 jaar oud, op 27-03-1813 in Baarderadeel met Antje Liekeles Lolkema, 25 jaar oud. Antje is geboren op 18-05-1787 in Hidaard, dochter van Lijkle Pieters Lolkema en Baukje Pytters. Antje is overleden op 08-04-1858 in Boazum, 70 jaar oud.
Kinderen van Bauke en Antje:
1 Baukje Baukes Wieringa, geboren op 01-09-1813 in Boazum. Overleden op 03-10-1826 in Boazum, 13 jaar oud.
2 Atze Baukes Wieringa, geboren op 15-09-1815 in Boazum.
3 Hiltje Baukes Wieringa, geboren in 09-1817 in Boazum.
4 Lijkele Baukes Wieringa, geboren op 12-10-1821 in Boazum. Volgt 1.1.1.2.2.8.1.4.
5 Pietertje Baukes Wieringa, geboren op 05-09-1823 in Boazum.
6 Jetske Baukes Wieringa, geboren op 10-04-1826 in Boazum. Overleden op 12-04-1826 in Boazum, 2 dagen oud.
7 Siebrigje Baukes Wieringa, geboren op 10-04-1826 in Boazum. Overleden op 13-11-1827 in Boazum, 1 jaar oud.
8 Sybrig Baukes Wieringa, geboren op 29-08-1828 in Boazum. Overleden op 15-01-1830 in Boazum, 1 jaar oud.

1.1.1.2.2.8.1.4 Lijkele Baukes Wieringais geboren op 12-10-1821 in Boazum, zoon van Bauke Atzes Wieringa en Antje Liekeles Lolkema. Lijkele is overleden op 05-01-1905 in Boazum, 83 jaar oud.
Lijkele trouwde met Inkjen (Emkje) Douwes Rienstra op 19-06-1848 te Hennaarderadeel. Inkjen is geboren op 05-04-1822 in Schettens, dochter van Douwe Sytzes Rienstra en Geertje Doekles Terpstra. Ze is overleden op 01-01-1878 in Boazum, 55 jaar oud.
Kinderen van Lijkele en Inkjen:
1 Geertje Liekeles Wieringa, geboren op 20-02-1849 in Lutkewierum.
2 Antje Baukes Wieringa, geboren op 05-02-1851 in Boazum. Antje is overleden op 02-01-1857 in Boazum, 5 jaar oud.
3 Baukje Lijkeles Wieringa, geboren op 09-05-1853 in Boazum.
4 Douwe Liekeles Wieringa, geboren op 12-07-1856 in Boazum. Douwe is overleden op 06-09-1856 in Boazum, 1 maand oud.
5 Douwe Lijkeles Wieringa, geboren op 09-10-1857 in Boazum. Volgt 1.1.1.2.2.8.1.4.5.
6 Bauke Liekeles Wieringa, geboren op 15-11-1860 in Boazum.
7 Grietje Liekeles Wieringa, geboren op 01-11-1863 in Boazum.

1.1.1.2.2.8.1.4.5 Douwe Lijkeles Wieringa is geboren op 09-10-1857 in Boazum, zoon van Lijkele Baukes Wieringa en Inkjen (Emkje) Douwes Rienstra. Douwe is overleden op 25-05-1939 in Boazum, 81 jaar oud.
(1) Hij trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1883 in Baarderadeelmet Sjoukje Lolkes Riemersma, 25 jaar oud. Sjoukje is geboren op 31-07-1857 in Bolsward, dochter van Lolke Douwes Riemersma en Geertje Eelkes van Staveren. Sjoukje is overleden op 05-12-1895 in Boazum, 38 jaar oud.
(2) en trouwde, 39 jaar oud, op 02-12-1896 in Baarderadeelmet Timmeltje Hoitema van Idsinga, 27 jaar oud. Timmeltje is geboren op 19-12-1868 in Boazum, dochter van Sible Baukes Zeilstra en Grietje Jacobs Hoitema van Idsinga. Timmeltje is overleden op 11-05-1952 in Boazum, 83 jaar oud.
Kinderen van Douwe en Sjoukje:
1 Lijkele Douwes Wieringa, geboren op 19-04-1884 in Boazum.
2 Geertje Wieringa, geboren op 23-08-1885 in Goenga.
3 Lolke Wieringa, geboren op 22-10-1887 in Boazum.
4 Bauke Wieringa, geboren op 02-07-1889 in Boazum.
5 Reinder Wieringa, geboren op 23-05-1891 in Boazum.
6 Enkje Wieringa, geboren op 17-11-1892 in Boazum.
Kinderen van Douwe en Timmeltje:
7 Gerben Wieringa, geboren op 07-12-1900 in Boazum.
8 Jacob Wieringa, geboren op 27-02-1903 in Boazum. Volgt 1.1.1.2.2.8.1.4.5.8.

1.1.1.2.2.8.1.4.5.8 Jacob Wieringa is geboren op 27-02-1903 in Boazum, zoon van Douwe Lijkeles Wieringa en Timmeltje Hoitema van Idsinga. Jacob is overleden op 30-12-1979 in Heerenveen, 76 jaar oud. Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1926 in Baarderadeelmet Aafke Hendriks Wiersma. Aafke is geboren op 14-11-1904 in Lutkewierum, dochter van Hendrik Sybrens Wiersma en Yfke Sietzes Rolsma. Aafke is overleden op 06-11-1975 in Boazum, 70 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Aafke:
1 Douwe Wieringa, geboren op 10-10-1927 in Boazum. Emigreerde naar Noord Amerika.
2 Yfke Wieringa, geboren op 29-11-1929 in Boazum. Emigreerde naar Noord Amerika.
3 Hindrik Wieringa, geboren op 18-05-1934 in Boazum. Emigreerde naar Noord Amerika.
4 Timmeltje Wieringa, geboren op 07-03-1937 in Boazum. Volgt 1.1.1.2.2.8.1.4.5.8.4.

1.1.1.2.2.8.1.4.5.8.4 Timmeltje Wieringa is geboren op 07-03-1937 in Boazum, dochter van Jacob Wieringa en Aafke Hendriks Wiersma. Timmeltje is overleden op 09-10-2019 in Joure, 82 jaar oud. Timmeltje trouwde op 08-09-1960 met Fokke Van der Meer, 28 jaar oud. Fokke is geboren op 13-12-1934 in Leeuwarden. Hij is overleden op 02-11-2017 in Grou, 83 jaar oud.
Kinderen van Timmeltje en Fokke:

1 Aafke Jacoba van der Meer. Zij is geboren op 28-06-1964 te Koudum. Ze is getrouwd met Alfred Bakker. Hij is geboren op 19-01-1961 te Beverwijk. Ze trouwden op 19-04-1996 in Beverwijk
Kinderen van Aafke en Alfred:
1 Noah Bakker geboren op 19-05-1998 te Beverwijk
2 Yenthe Bakker geboren op 10-01-2002 te Beverwijk

2 Klaas André van der Meer. Hij is geboren op 08-11-1967 te Koudum. Hij is getrouwd met Cornelieke Bruch op 14-07-2006. Zij is geboren op 01-12-1966 te Amsterdam
KInderen van Klaas en Cornelieke:
1 Nienke Afke van der Meer geboren op 12-02-2005 te Turnhout (B)
2 Hylke Jelle van der Meer geboren op 25-09-2006 te Turnhout (B)

Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2

Bronnen:
Gegevens Fokke van der Meer
Rijksarchief Friesland (Nu: Tresoar)
Archief gemeente Baarderadeel
Philippus Breuker