Een archeologische vondst onder Makkum

Een bijzondere vondst van twee Romeinse munten onder Makkum te Boazum.

Van Jelke Boonstra, kregen we twee foto van twee Romeinse zilveren munten, gevonden nabij Boazum (Makkum).

Dat betekent dat daar mensen zijn geweest, die in die tijd met Romeins geld werkten. Dat kunnen Romeinen geweest zijn, (in Winsum is een legerplaats van de Romeinen geweest) maar het kan ook dat een Bozumer boer met de Romeinen heeft gehandeld en zo met Romeins geld in aanraking is gekomen.
Hieronder volgt de beschrijving van de munten die gevonden zijn.
Aan de linkerkant, de meest duidelijke munt. Het gaat hierbij om een denarius van keizer Septimius Severus. De munt is uitgegeven tussen 193 en 211 na Chr. Rond het portret staat de tekst “IMP CAE L SEP SEV-PERT AVG”. Dit is helaas niet meer leesbaar, maar op internet wel te achterhalen. Op de achterzijde staat in het midden een adelaar met aan weerskanten een standaard. Hieromheen staat een verwijzing naar een specifiek legioen, helaas niet meer exact te herleiden.
De munt rechts, eveneens een zilveren denarius, maar dan van keizer Antoninus Pius. Hij was keizer van 138 – 161 na Chr. Helaas is de munt vrij sleets en is er weinig meer te zien. Aan de voorkant het portret van de keizer. Op de achterkant is nog vaag de contour te zien van een tempel. Dit is een beeltenis van de tempel van augustus te Rome.

Met dank aan Jelke Boonstra 

De voorzijde van de beide munten

En de achterzijde van beide munten: