Speeltuinen

Er zijn in de loop van de laatste 70 jaar op verschillend plaatsen in het dorp speeltuinen geweest. Achter het café, op het Pôltsje aan de Waltawei en tenslotte naast het sportveld. Mooi dat we foto’s hebben waar de drie locaties ook op staan. Zo kunnen we de geschiedenis nog een beetje vastleggen.

We zien hier Jelle, Sietske, Hielke en Wout Merkus bij de speeltuin op het Heech naast het cafe. het huis van van Wijnia op de achtergrond. foto 1957
Uit de LC, medio 1952. Albert Schaafsma is juni 1952 in Amsterdam overleden. Daarna is de speeltuin bij de Waltawei aangelegd.
Dit is een foto uit 1967 de speeltuin was toen op het Poltsje aan de Waltawei.

 

Teatske Lanting op de schommel. foto 1960

 

Winter 1970 de speeltuin. Met op de achtergrond De Wylgen, Waltawei 4.

 

Kees Merkus met kruiwagen, verder Frieda Bruinsma en Anja Bijlsma en Anne Miedema. Met de speeltuin op de achtergrond. foto 1975

 

De Tanialeane nog onbebouwd. Hier zie je de speeltuin links onder. Foto 1980.

Uit de Doarpsskille:

Een stukje uit de Doarpsskille.
Het ontwerpplan voor het sportveld en de speeltuin.

 

De speeltuin verhuisde naar het sportveld.

 

Opening nieuw sportveld met speeltuin. foto 1982

 

De nieuwe geopende speeltuin naast het sportveld.

 

Speeltuin vernieuwd met Tygo Hemstra. foto BJB 2020

 

Fenno Rijpma hier op het speeltoestel. foto BJB 2020

 

De nieuwe speeltuin in gebruik. foto BJB 2020

 

Speel plezier, in de nieuwe speeltuin.

 

De jeugd staat klaar voor de foto.