Wat stond er in de krant: Klaas Sijbesma stopt met suteljen na 46 jaar. 01-12-1976

We hebben een nieuw item . Wat stond er in de krant: over Boazum. Dat kan uit de Leeuwarder Courant, het Sneeker Nieuwsblad  of de Doarpsskille, of welke andere krant. Te beginnen uit de Leeuwarder Courant van 1 december 1976.

Word vervolgd.