Foto’s Boazumer Mjitte

Dit is Jan Meinte Oosterhout de oudste zoon van Meinte Jans Oosterhout, de eerste eigenaar van het café , Deze Jan Meintes is de zesjarige eerste steenlegger die ook op de eerste steen wordt genoemd.

 

Foto van het café uit 1903. Links tussen de bomen het huis waar nu de familie Rijpma woont. Rechts de boerderij van P v/d Berg. Waar nu de familie Engelsma woont.

 

Foto uit 1907, rechts het huis waar nu Ane Lanting woont.

 

O. Schuurmans Bonds-café verkocht zakjes met vijf sigaren.

 

 

Links cafébaas H Wiersma met zijn vrouw, rechts de feestcommisie met Tjitse Dijkstra met witte blouse.

 

Foto uit 1920 met Pier Giliam de melkboer, met hondenkar.

 

Winter 1924

 

Café Wieringa

 

Café 1948 feest. Kijk maar naar de enorme vlag die uit het dak steekt.

 

Jaap Wieringa met Ulbe Zwaga (links op de foto) naast het cafe. Op de achtergrond de Kamp.

 

 

Jaap Hoekstra achter de tapkraan. Hij was kroegbaas van 1953 tot 1963

 

Mevrouw Bergsma stond hier van 1963 – 1967

 

Bea en Ids Veenstra achter de Bar van 1967 tot en met 1969

 

 

café Tjeerdsma 1974, rechts het publicatiebord. Let op de televisie antenne op het dak. een tijdsbeeld!

 

E Tjeerdsma cafébaas van 1969 tot 1975

 

Jaring Grossoo was de kroegbaas van 1982 – 1996

 

Rommy en Meindert Pasma. Zij dreven het doarpshûs van 1996 tot 2018.