Kees Merkus liep nu 50 jaar geleden 30 km met een kruiwagen zand.

Het is deze week 50 jaar geleden dat Kees Merkus op 17 oktober 1970 met een kruiwagen gevuld met zand van Harlingen naar Boazum liep. Een afstand van 30 km.

Hij was ’s morgens om 6 uur vertrokken uit Harlingen en kwam om een uur of 4  in Boazum aan. Aanleiding was een weddenschap van 100 gulden met een aantal werknemers, dit waren o. a. Bram v/d Leest, Luitzen Groen en Rienk Zwaga. Het is niet zeker of  Marten v/d Zee hier ook aan mee deed. Ze waren aan het werk bij aannemer Leen Zeelen in het uitbreidingsplan  ‘De Spiker’  in Harlingen. Hier werd de weddenschap met de heren beklonken, ieder zou 25 gulden inleggen, onder toeziend oog van hoofduitvoerder Dick de Peuter. Er werd toen besloten dat Kees op zaterdag 17 oktober een kruiwagen gevuld met zand naar Boazum zou rijden.

Wie was Kees Merkus , een eerlijke, recht door zee en hard werkende man. In 1956 zijn ze in Boazum aan de Kamp 129 komen wonen (hier verkocht hij klompen en laarzen) en te gaan werken bij Anne Stenekes. In mei 1962 zijn ze verhuisd naar het Heech naast de geref. kerk.

Hij is toen gaan te werken bij  Lankhorst in Sneek. In 1964 verhuisden ze naar de Dr Miedemastraat 1.  Later ging hij werken in de wegenbouw dit was omstreeks 1966. Zijn eerste werkgever was Gerrit Ooms later Leen Zeelen en als laatste bij Dijkstra in Aduard.

 

 

Kees Merkus    1923-1978

Kees Merkus hier met zijn tocht bij Wieuwerd

 

Hier bij binnenkomst.

 

Een feestelijk onthaal.

 

Kees Merkus, Anne Miedema, Frieda Bruinsma en Anja Bijlsma

 

Kees Merkus op de schouders bij Jan v Asperen en Jan Keuning, verder Pietsje Tjeerdsma, Ingrit Heins en Yke v Dijk.

 

 

Kees hier met zijn vrouw Griet in de bloemen krans. Andere toeschouwers zijn Frieda Bruinsma, Mellina en Ypie Huitema en vrouw Tjitske Scholtanus.

 

De tocht haalde zelfs de krant.

Kees Merkus hier voor het huis van Bram v/d Leest  met pet die het gedicht voor leest.

 

Op deze foto o.a Jan v Asperen, vr v/d Zee, Rienk Zwaga, Joon Dijkstra en Wout Merkus.

 

Het gedicht dat Bram v/d Leest hier voor gemaakt heeft.