Boazum in de winter van februari 1979

Dit zijn foto’s van de winter van februari 1979. Een ieder die er ook nog foto’s van heeft en ze ter scanning beschikbaar wil stellen, kan terecht bij Frans Tolsma. Ze kunnen ook digitaal verstuurd worden naar franstolsma@ziggo.nl Graag met vermelding van de naam van de fotograaf. Dan worden ze zo spoedig mogelijk in de serie bijgevoegd.

Het hok van Yme van der Valk. Laatst in gebruik bij Sijbren Koopmans. Rechts huize Odinga, De kamp, nu Piet van der Berg. Foto Frans Tolsma

 

de oude batte, waar nu de brug van de Havens naar het Oerd en Blauwkeesje is. Rechts boven de boomwal van voorheen de fam G Wieringa. Foto Hessel Fluitman
Ik sta op de Havens met zicht rechts de voormalige Gereformeerd kerk. en helemaal links de winkel van Nelis Dijkstra. Op het moment van de foto woonde de fam Cas de Wit hier. Nu Jan Venema. Foto Hessel Fluitmn
De oude bakkerij, toen huize Jan Zantema, nu Bouwe Jan Bouma. Foto Hessel Fluitman
Dokter Miedemastrjitte Foto Nel Heins
Jappie Lanting met oranje muts, graaft Slager Jan Tolsma uit. Foto Nel Heins
Slager Jan Tolsma is ook uitgegegraven. Foto Frou Nel Heins
Huize wout en Gerrie Merkus, Waltawei 12. Foto Hessel Fluitman
Distributie van melk die niet door de Rijdende Melkkontvangst kon worden opgehaald. Foto Hessel Fluitman

Melk distributie van uit It Heech.

Waltawei met rechts it Poltsje, Foto Teatske Lanting
Waltawei 15 en 13. Huize Roodenburg en Ulbe Wijnia . Nu Jacob en Magreta de Vries en Frans en Sjoukje Tolsma
Waltawei 13 met Ulbe Wijnia op de voorgrond. foto Teatske Lanting.
Waltawei 2. Toen Huize van der Werf, nu Jelle en Pietsje Adema. Op de voorgrond Klaas Sytema en Willem Sytema
De Singel wordt verder uitgegraven. De Singel 2, Huize Philippus Breuker en De Singel 1, van de Berg. foto Hessel Fluitman
De Singel 2, Huize Breuker. Foto Hessel Fluitman
Tsjerkebuorren 8 en 10, vanaf het kerkhof. Foto Hessel Fluitman.
De Wel van De Poel, naast de kerk. Foto Hessel Fluitman
Tsjerkebuorren. De doorgang naar huize Harmen Lautenbach, nu Auke Land. met het klompenhokje van toen Klaas Sytema, de koster van de kerk. Nu woont Jacco de Vries er. Foto Hessel Fluitman
Winter 1979… De plaatselijke Sint Bernhardts hond zoekt naar de laatste winterslachtoffers. Foto Nel Heins