Boazum in de winter van februari 1979

Dit zijn foto’s van de winter van februari 1979. Een ieder die er ook nog foto’s van heeft en ze ter scanning beschikbaar wil stellen, kan terecht bij Frans Tolsma. Ze kunnen ook digitaal verstuurd worden naar franstolsma@ziggo.nl Graag met vermelding van de naam van de fotograaf. Dan worden ze zo spoedig mogelijk in de serie bijgevoegd.

Het hok van Yme van der Valk. Laatst in gebruik bij Sijbren Koopmans. Rechts huize Odinga, De kamp, nu Piet van der Berg. Foto Frans Tolsma