Aanleg Brug

De aanleg van de brug.

De nieuwe brug .

In de Leeuwarder Courant van 14 januari 2005 stond het volgende bericht over de nieuwe brug van Peter Karstkarel:

 

De nieuwe brug 21-14-05. foto BJ Bouma

 

Suderdyksbrêge. Foto B.J. Bouma Dit is wat het nu is. Maar we gaan terug naar het begin in 1858

I

In dat jaar werd de Hege Dyk vanaf wat nu de Beatrixbosjes zijn, doorgetrokken naar het dorp en bij de oorspronkelijke ingang van het dorp, waar nu de Tanialleane ligt, aangesloten op de weg door het dorp. Toen werd de weg naar de nieuw aan te leggen brug over de Bozumer Vaart meteen door de terp uitgegraven tot een holle weg. Op het onderstaande kaartje is de weg getekend, met links het toenmalige café, omdat daar in die tijd een uitbreiding aan werd gebouwd. Bij de nieuwe brug over de Bozumervaart is de boerderij getekend waar de familie Engelsma nu woont.  Naar links langs de vaart de oorspronkelijke route naar de boerderijen.

uitsnede uit het Kadastrale veldwerk uit 1859 met het eerste signaal van de brug: 

De nieuwebouw van de brug in 1919.

Het begin van de aanleg van een nieuw brug, d.d. 30-06-1919

 

Bestek
De aanleg kan beginnen.
De brug, een foto uit 1920. Rechts op de foto een paard trekt een paar lories voort, vervoer van terp aarde van het sportveld. Links staat nog een oude lantaarnpaal {carbitlamp}.

 

Bordje met stapvoets. De weg was toen nog onverhard.

 

De nieuwe brug 1925. De stroompalen met PEB hokje. STAPVOETS jammer dat dit nu uit het straat beeld verdwenen is. 

 

Hoofdstraat nog onverhard , foto 1926.

 

Hoofdstraat 1926 De boerderij met hooiberg van Jaap Wieringa achter het cafe.

 

Foto uit 1928. Skûtsje voor de brug. Het hok van Yme v/d Valk staat niet op deze foto. Deze schuur is in 1938 gebouwd.

 

Dorpsstraat 1936. Nu Waltawei

 

Hoofdweg met auto.

 

De bomen zijn verdwenen. Rechts in witte overall staat Jacob Lanting. foto 1945

 

Op zaterdag 21 januari tussen 14.00 uur en 18.00 uur willen we in de Boazumermjitte weer een gezellige middag organiseren, we hopen  op u komst. Graag even doorgeven met hoeveel mensen u denkt te komen. Op mailadres Teatskelanting@hotmail.com of franstolsma @ziggo.nl  Alvast bedankt.