Albert Schaafsma skuonmakker

It libben en wenjen fan Albert Schaafsma 1883-1952. Albert skuonmakker sa as der yn de folksmûle neamt waard, as Albert schoegje,  is bêrne as it seisde  bêrn fan Pieter Sybrens Schaafsma en Geertje Alberts Smits . Der wiene doe ek al in broerke en suske ferstoarn. Hja wennen mei syn allen yn it lytse húske … Lees verder

Dr.Miedemastraat 12

  Dr.Miedemastrjitte 12. tekening fan 1900, links it  hûs fan de famylje Rutten, dan it pand dat  ôfbrutsen  is. Wie eartiids in smederij, dan it lytse hûske ek ôfbrutsen , en wer opbout is yn 1916. No  dus nr. 12 fan Nelie Feenstra.   Soms tink je wol ris, as in hûs ris prate koe, … Lees verder

Foto’s vrouwenverenigingen in Boazum door de jaren heen.

Nu de reguliere vrouwenverenigingen bijna niet meer bestaan, blijven de foto’s over . Er waren diverse vrouwenverenigingen in ons dorp. De Vrijzinnig Hervormde vrouwenvereniging– De Gereformeerde Vrouwenvereniging- en de Vrouwenvereniging Wees een Zegen van het lokaal Evangelisatiegebouw. Later kwamen er gespreksgroepen, plattelandsvrouwen  en de Passage.  Er werd toen ook geen onderscheid meer gemaakt, uit welke … Lees verder