Boazum vanuit de lucht gezien

Hier zijn een serie luchtfoto’s (en de eerste vanuit de kerktoren!) van Boazum te vinden. Wie andere (actuelere) luchtfoto’s van Boazum heeft en die er bij wil laten zetten, kan zich melden bij Frans Tolsma, franstolsma@ziggo.nl. Dan zorgt hij dat ze worden gescand en erbij gezet.

Foto uit 1935 genomen door meester Sytstra uit de kerktoren. 

Vooral de oude openbare school en de voormalige onderwijzerswoning (rechts onder) zijn prominent te zien. Beide zijn afgebroken. De Kerkvoogdij heeft in 1938 – net zoals bij de Christelijke basisschool aan het begin van de Waltawei – een nieuwe onderwijzerswoning laten bouwen. Op de eerste steen is dit vastgelegd.   Ook valt op hoeveel daken er zijn te zien. Daarvan zijn er veel verdwenen in de jaren zestig. Toen werd er veel ‘gesaneerd’. Dat is: afgebroken, zonder herbouw.  Helemaal links het ‘Vissershuisje’ van de Familie Damwijk en daarnaast de voormalige Sparwinkel van Bijlsma. Die is in de jaren zestig verbrand en herbouwd. Nu woont de Familie Andree daar

Luchtfoto van de Hervormde kerk, omstreeks Jaren Zestig van de vorige eeuw.

Links zie je de volkstuintjes, zoals die in de Tweede wereldoorlog zijn aangelegd. De Singel, toen nog een reed, loopt er dwars doorheen. Op de voorgrond zie je de huizen van Tsjerkebuorren
Oorspronkelijk Bijschrift bij de foto: Het is een belangwekkend Romaans kerkgebouw, vrijwel geheel met tufsteen bekleed; wegens het gebruik van baksteen aan de binnenzijde der muren, die als z.g. kistwerk zijn behandeld met vulling van keien en puin, echter niet voor de tweede helft van de twaalfde eeuw te dateren. Het overigens onversierde muurwerk van het schip is sedert de restauratie van 1939 – 1948 aab de zuidzijde allen doorbroken door kleine rondboogvensters waarvan de moeten in de laatste baksteen hebben, zoals in het noorden een enkele maal meer voorkomt (Oostwijtwert, Nes op Terschelling). Het jsterk inspringend rondgesloten koor in baksteen verhoogd, is verzorgder uitgevoerd: langs de vensters rood zandstenen kolonnetten, met ringen, waarvan één gaaf gevonden werd bij de restauratie; vooral opmerkelijk het mooie gedetailleerde koepelgewelf over de sluiting met zijn doorhangende bakstenen rondstaafribben.

Luchtfoto van Boazum, april 1969. Vanuit het noorden gezien. Foto H. Kroes
Augustus 1969. Vanuit het zuiden gezien, Foto H. Kroes
zomer 1975 met het cafe en rechts de gereformeerde kerk.
Medio 1981 vanuit het zuiden. Foto King Air
April 1999 Vanuit het zuiden gezien. Foto Henk Bootsma
winter 2004 vanuit het noorden op de Singel. foto van Ronald Abelskamp.
winter januari 2004 zicht op de Tanialeane met boerderij Postma en het sportveld. links boven ziet u de bassins voor de hekkelspecie uit de Boazumerfeart. foto van Ronald Abelskamp.