De wieg van de voormalige Flexa fabriek in Sneek stond in Boazum

Deze keer hebben we het over de schilders. Niet over Ane Lanting, Jappie Lanting of Ate de Vries, de schilders van de afgelopen 70 jaar, maar over de geschiedenis van de schilders, verf en het ontstaan van de Flexafabriek.

Ruurd Tjallema, de grondlegger van de Flexa verffabriek in Boazum. uit: Karwei 1980.

Schilders in Boazum, rond de eeuwwisseling.
Behalve Ate de Vries zijn vader, woonden rond 1900 hier meer schilders in Boazum. Zo was er schilder Kerkhof. Deze had een schildersbedrijf op de Tsjerkebuorren tussen 1900 en 1910, in het het huis waar nu Alie van der Zee woont. Later kwam schilder Geart Douma. Hij woonde in de Dr Miedemastrjitte 10 in het huis waar nu Lars van Hemmen woont. Naast Geart Douma, woonde Ruurd Tjallema, op nummer 12. Het huis waar nu Nelie Veenstra woont. Ruurd Tjallema was de grondlegger van Flexa.
In 1929 kwam Frans Lanting hier nog met zijn schildersbedrijf. Dat bestond maar 2 jaar tot 1931. Hij ging verder als koopman in dekens, linnengoed en naaigerei. Van 1935 tot in 1953 werkte hier ook de Schilder J. Roeda. Hij woonde op De Kamp, Tsjerkebuorren en in de Dr. Miedemastrjitte.

 

De Dr. Miedema Strjitte van voor 1900. Het tweede huis van links, met reclameborden aan de topgevel, is huize Tjallema. Dit huis is later afgebroken waarna de huidige woning van Nelie Veenstra werd gebouwd.

Uitbreiding
Tjallema was schilder en verfmaker. Hij startte zijn bedrijf rond 1900 in Boazum. Iedere schilder in het dorp maakte toen zijn eigen verf. De verf was gemaakt van lijnolie met zinkwit of met loodwit. Dit werd gemaakt met behulp van een petroleummotor, voor het mengen van de verf. Oorspronkelijk was de verf voor de boeren die hun boerenwagens en machines er mee schilderden. In 1914 verhuisde Tjallema zijn fabriekje naar Sneek. Zijn kinderen achterna. Die hadden er een winkeltje geopend, waar ze klompen en pruimtabak verkochten. De jonge Tjallemas hielden deze verkoop aan en namen er als uitbreiding verf- en schoonmaakartikelen bij. In 1923 nam Ruurd Tjallema de verffabriek van Jan Houwing over.

Een verfpot van Speurder uit de verffabriek van Tjallema. Foto met dank aan Geert Hof.

Onder de merknaam “Speurder” verkocht hij een sneller drogende verf, genoemd naar de hond van zijn zoon Gerrit Tjallema.

Na een aantal fusies werd de verffabriek bekend onder de naam Flexa. In 1947 verhuisde het bedrijf naar de Oppenhuizerweg in Sneek. Waar nu op het Flexaterrein de grote parkeerplaats ligt.