5 maaie Befrijingsdei 2020

Understeand stik is skreaun troch Jaring de Wolff ta gelegenheid fan it 50 jierrich befrijingsfeest.  Dat wie yn 1995. Jaring de Wolff is te Ljouwert berne yn 1936 en wie de soan fan Haring de Wolff en Tjitske van Asperen (de dochter fan Nolke en Wietske van Asperen). Jaring de Wolff syn pake Jaring wenne … Lees verder