F. Cuperus en Zonen Steenhouwerij Bozum

Deze week kwam ik een bericht tegen over de oprichting van de Steenhouwerij van de familie F. Cuperus. De tekst van het bericht luid als volgt:
In de jaren 1840 werd door den Heer Folkert Petrus Cuperus te Bozum opgericht de steenhouwerij, om in 1880 te worden voortgezet met zijnen zoon. Folkert Folkerts Cuperus. Bij het overlijden der oprichter in 1897 zette deze de zaak alleen voort. In 1912 vestigde diens oudste zoon IJsbrand Cuperus zich als steenhouwer te Drachten, terwijl in 1925 door zijn tweede zoon Folkert Petrus Cuperus een steenhouwerij werd opgericht te Meppel.In dat zelfde jaar trok de Heer Folkert Folkerts Cuperus zich terug, en werd de zaak te Bozum gezamenlijk voortgezet door zijn beide jongste zoons Gerrit en Lolke Cuperus onder de naam

(lees verder onder de foto)

Het eerste perceel waar folkert cuperus is begonnen
Het witte huis rechts is het eerste perceel waar Folkert Cuperus is begonnen. De foto is genomen vanaf de batten ter hoogte van De Kamp.
Dankbetuiging van een familie uit Stiens voor de mooie steen op het graf van hun dochter.

“F . Cuperus & Zonen”

Advertentie in de Leeuwarder Courant omstreeks 1948

De steenhouwerij is zijn werkzaamheden begonnen op “t Amelân”. Dit pand stond op de plek waar nu vrouw T. Koopmans woont. Hier hebben ze jaren hun werkzaamheden uitgevoerd. Het was een boerderij, die al gauw te klein werd. Ze verhuisden in 1942 naar een pand midden in het dorp, achter het huis van Ymke Jellema. Hier stond een grote schuur en er was meer opslag voor het materiaal. Ze hadden inmiddels drie man personeel aan het werk: A. Groen, P. Ploegstra en Kl. Meijer. In de achter tuin van Lolke Cuperus werden de grafstenen uitgestald.
De familie Lolke Cuperus woonde in het huis waar nu Wout en Gerry Merkus wonen. Hier heeft de familie vele jaren gewoond. Door het steeds maar groter wordende bedrijf, zijn ze in 1953 verhuist naar de Steenklip in Sneek.

personeel steenhouwerij: v.l.n.r: A. Groen, Piet Ploegstra en Klaas Meijer. Achter Klaas Meijer zie je de achterkant van het Huis van Nelie Veenstra. foto van Ploegstra

 

De achter tuin van Wout en Gerry Merkus aan de Waltawei 12 waar de grafstenen werden tentoongesteld. In de tuin staat de Fam Kl Meijer. woonde in het huis van Nelie Veenstra.
Steeg tussen Miedemastrjitte 6 en 8 (Frou Boonstra en familie Jellema. Op de foto staat Tjitse Dijkstra. Achter hem de ingang van de steenhouwerij.
Foto van Waltawei 12, voorheen Huize Cuperus, nu van Wout en Gerry Merkus krantenknipsel uit de Leeuwarder Courant.