Hoog water toen en nu.

Door de afgelopen twee hete zomers was de grond dusdanig uitgedroogd geraakt, dat het Wetterskip steen en been klaagde dat de waterstand veel te laag was en grote schade aanrichtte. Maar na de afgelopen natte maand februari is de waterstand weer mooi op  peil gekomen. Je begrijpt dat It Wetterskip zielstevreden is met deze stand van zaken. Natuurlijk is het niet voor het eerst dat het zo’n nat seizoen was.
Er bestaan foto’s van de Boazumer Feart uit de jaren Zestig dat de waterstand ook zo hoog was.
De kleurenfoto is van afgelopen zaterdag 29 februari. De andere twee zijn van vijtig jaar terug

 

De Boazumer Feart met zicht op het Huis van Durk Schuurmans

 

Nogmaals de Boazumer Feart met aan de overkant Jouswier State, toen van Douwe de Vries, Nu van de Familie Roorda.

 

De Boazumer feart in Februari 2020. Rechts de boerderij van Sikke Bakker en links van het water Sybren Schuurmans.