Rondgang door het dorp met Hessel Fluitman in 1990

Bij het opruimen en ordenen van foto’s en andere (geschreven) herinneringen kwamen we een serie foto’s van Boazum tegen, die voornamelijk in het voorjaar van 1990 werden gemaakt. Er zitten ook enkele vroegere bij. Het is een rondgang geworden, te beginnen bij “De Beatrix bosjes”. Schrik niet, het mag in feite niet eens park heten! Maar toch, “De Beatrix Bosjes” Hier legde ik het oorspronkelijke  gedenkpaaltje vast ‘voor het nageslacht’. Het opschrift is: BEATRIX  31-1-1938

 

Gaan we de Griene Dyk op naar de boerderij waar toen nog Saskia van der Stoel en Carel van Leeuwen woonden. Voorheen woonde de Familie Breeuwsma hier. Voor 1840 stond deze boerderij aan het begin van de Tanialeane. Ongeveer op de hoek van het toegangspad, achter Tanialeane 1. Rond 1840 is de boerderij verplaatst naar de Griene Dyk. Zo ziet de boerderij er vanuit het noorden uit.

 

En dit is dezelfde boerderij, maar dan vanuit het zuiden.

 

Verderop kon ik het niet laten en keerde me om voor een foto van de Griene Dyk.

 

Even verderop ligt de oorspronkelijke toegangsweg naar het dorp. Rond 1860 verloor deze toegang zijn betekenis, omdat vanaf de Beatrixbosjes de nieuwe weg rechtstreeks naar het dorp werd aangelegd. Die heet daarom ook heel toepasselijk : De Trochsnijing. In de verte zie je huize (toen) Bangma links en rechts de boerderij van Piersma, nu Postma.

 

De brug over de Syl. Onder de brug door zie je aan de andere kant nog de sleuven voor de balken waarmee de Bozumer Vaart kon worden afgesloten ivm. eventuele overstroming.

 

Dit zijn de balken waarmee de brug kon worden afgesloten. Omdat de oude Slachtedyk een zogenaamde ‘Dromer’ is verloor die sindsdien definitief zijn functie. De ‘Waker’ -de Zeedijk- en de ‘Slaper’ -de eerste dijk achter de zeedijk- worden sterk en stevig genoeg bevonden. Vandaar dat de ‘Dromer’ verder met rust wordt gelaten. Links op de achtergrond onder aan de dijk, de boerderij van de familie Schuurmans.

 

De Boazumerfeart met de brug en de boerderij van de familie Hofman aan de Griene Dyk

 

De Bungalow die Tjitske van Asperen rond 1970 liet bouwen op de plek van het oude Stations Koffiehuis. Volgens mij is het beton op de Sylsterdyk nog maar nauwelijks droog.

 

De boerderij van De Vries vlak nadat een wervelstorm over deze boerderij raasde. Dat was op 27 februari 1990. Sindsdien woont de familie Roorda in het gerestaureerde voorhuis. De rest van de Romp is nu ingericht voor Bed en Brochje.

 

We gaan op naar het dorp over de Súderdyk. De villa in de boomgaard is helemaal links nog volop in het zicht: er is nog geen bebouwing aan het toekomstige Oerd en aan Blaukeesje.

 

Het café ‘De Boazumer Mjitte” nog voor de restauratie. De trap staat nu bijvoorbeeld de andere kant op.

 

De Havens 4 en 6. Huize Andree. aan de gordijntjes te zien zijn de huizen al samengetrokken.

 

Over het binnenpad kijken we weer om, voor een mooi zicht op de dominante toren van de Sint Maartenskerk. Daarvoor staat de eerste lagere school van Boazum, met onderwijzerswoning. Zo was het tot 1870 in functie. Op het moment van de foto was links Huize Marten en Agatha de Boer en rechts, de voormalige Onderwijzerswoning, Huize Dijkstra.

 

Dit is de zogenaamde Lijkendeur in de Kop-hals-romp Boerderij van -toen nog- Van de Berg, nu Fokke de Boer.

 

Boazum vanuit het noorden bezien. De kerk lijkt hier onderdeel van Huize Breuker. Rechts de boerderij van Van de Berg met de lijkendeur van de vorige foto.

 

Zo zijn we weer over De Singel teruggekeerd. Dit is het sluisje in de uitloop van de Bozumer vaart. Het was toen onderdeel van het binnenpad richting Britswert. Het sluisje is gesloopt en dit stukje vaart met het weiland waarin we staan is nu tuin van Auke Land geworden. Het binnenpad is in die tijd verlegd langs de Basisschool Dûbelspan, om deze nieuwe tuin heen.

 

Deze foto werd in de herfst van 1977 genomen! Dit is een deel van de tuin achter Altaplein 6. Het hek moet nog worden gemoderniseerd! Let vooral op het kippenhok van Harmen Lautenbach: het is de oude achterkant van een volkswagenbusje. Onder de oude Jutezak, rechts, stond de losse deur tegen de bus. Als de kippen werden gevoederd, werd de zak omhoog gegooid en de deur opzij gezet. Detail: de kippen hadden een grote loopren tot hun beschikking, maar vertikten het om naar buiten te gaan.

 

Een zonnige dag aan het Altaplein. Toeschouwers bij straattheater van studenten van de Sneker Pedagogische Academie onder leiding van Hindrik van der Meer, juli 1980. Het publiek bestaat onder andere uit de dames Fennie Miedema, vr De Jong (destijds van de Singel 3) Griet Odinga, Ljipke van der Werf, achter haar Swaantsje Kroes, Hiltsje Jonkman en Marian Fluitman, met achter hen frou Hardenberg. onbekend, onbekend, Eric Tack en Frou Zantema. Ze keken naar het spektakel waarvan de volgende foto’s werden gemaakt.