Uit het fotoboek van Gabe Bangma

Gabe Bangma was geboren in 1925 in Reduzum, als zoon van Douwe Sikke Bangma en Sjoukje van der Meer.

In Reduzum vinden we de Douwe S. Bangmastrjitte vernoemd naar Gabes’ vader, Ter herinnering, omdat hij aan het eind van de oorlog in 1945, is omgekomen op het schip dat met concentratiekampgevangenen naar Zweden voer. Het schip werd per abuis door de Engelsen gebombardeerd.

In zijn werkzame leven was hij hoofd van een lagere school later basisschool. Hij was getrouwd met Anneke van Dijk, geboren in 1930 als dochter van de de slager Willem van Dijk en Joukje Holster, die indertijd op Waltawei 21 woonden.

Gabe en Anneke hebben in hun vakanties grote reizen gemaakt, waarvan hij tijdens halfjaarlijkse ‘kofjejounen’ wel verslag heeft gedaan aan de hand van (veel) foto’s. Daarnaast was hij vogel- en natuurliefhebber. Dat kun je nog uit de foto’s proeven.

Hij wilde zijn pensioen daarom graag in Boazum doorbrengen. Toen de bouwkavels aan de Tanialeane dan ook voor de verkoop werden opengesteld, reserveerde hij ogenblikkelijk en nog ver voor zijn pensioen(!) de laatste bouwkavel van het rijtje, vlak bij de boerderij van Postma (toen Piersma). Zijn argument was dat hij zo het beste uitzicht had op het open land om hem heen: vogels spotten, de natuur bekijken. Daarom heeft dit huis ook grote ramen en hadden ze geen heg of hek. De gemeente ging met die keuze akkoord, al wilden ze liever van voren af aan beginnen met de verkoop.

Gabe Bangma in oranje hesje samen met Jorrit v/d Wal{met Pet} als verkeersregelaar juli 1984 voor N.C.R.V kerkepad.

Regelmatig schreef hij stukjes in de Doarpsskille over wat hij zag: nieuwe vogels, de natuur in bloei. Op de foto’s zie je die liefde voor de natuur ook weer terug.

Gabe is in 2000 gestorven en Anneke in 2014. Je kon haar nog tot het einde van haar leven regelmatig in het dorp tegenkomen, als ze weer een wandelingmaakte.

 

 

Gezicht op de Boazumerfeart 1992

 

De Poel, links tussen de bomen boerderij familie de Boer.

 

Lente 1992

 

Siep Wijnia bij het hok op Blauwkeesje

 

Het gezicht op de kerk, op de voorgrond de bakkerij van Henk Hardenberg.[Nu Foppe Boonstra]
De Poel.

 

Nogmaals de Poel.

 

De Wylgen.

 

Tsjerkebuorren.

 

Huis aan de Havens van Anne Kampstra.

 

Deze foto is van af het sportveld genomen, het huis is van Sybren Schuurmans, aan de Suderdyk. Rechts het hok van Rein Smit.

 

Boerderij Frans Roorda aan de Suderdyk.

 

Bangma was ook een natuur en vogelkenner. Hier een nest met eendeneieren.

 

Een broedsje tureluur {tsjirk}

 

Dit zijn de eieren van de scholekster { stranljip}

 

Kievitseieren {broedsje}

 

Eieren van een scholekster [strânljip]
Winter gezicht.

 

Poortje kerk ingang.

 

Hegedyk

 

Zicht op de Suderdyk ,met hokken van Rein Smit

 

Zicht op het dorp.