Uit het fotoboek van Hotske van der Brug

Hotske links op de foto mei heit en mem Annie, Hermien en Tseard.

 

Skoalfoto mei Tseard, Hotske  en Annie

 

De bakkerij oan de Havens.

 

Mei mem nei het feest. Links Geppie Koopmans.

 

Feestfoto Hotske rechts .Foto is makke nest gebouw 1880.

 

Hermien van der Brug en Ypie Huitema feest 1963
Feest 1962, zwarteklean Tineke Hardenberg en Hermien van der Brug.

 

Hermien van der Brug.

 

Optocht 1962 Waltawei nest de auto Herre van der Werf mei Pietsje.

 

Heit (Sikke van der Brug) op e transportfiets Tryntsjebuorren.

 

Schilderij van de bakkerij makke troch Ate de Vries.

 

Feest 1963 mei oa: Femmy Hardenberg, Henny Groen, Hotske van der Brug, Tineke Hardenberg, Janny Bergsma en Sietske Merkus.

 

Emma Skoalle 1958. Achtersterij: Wiebe Plantinga, Welly Bruinsma, meester Klaassen, Laas Bonnema 2e rij: Piet en Geppie Koopmans,Durk Hibma, …..de Vries, Geartsje de Vries, Jan Hibma,Ruurd Huitema. 3e rij: Jappie Reen, Annie van der Brug, Durkje van der Berg, Willy van der Meulen, Sipke de Vries, Jappie de Vries, Hotske van der Brug, Peekje Jellema 4e rij : Ids Klomp, Koos van Dijk en Feike Hibma