Hoofdstuk 10 De oorlog van 1940-1945 en het 15-jarig bestaan van de vereniging in 1945

Hoofdstuk 10 De oorlog van 1940-1945

Vanaf de oorlog van 1940-1945 zijn de jaarafrekeningen niet meer aanwezig. De contributielijsten zijn nog wel overgeleverd tot aan 1949.
Stonden er eerdere jaren in de jaarrekeningen posten voor schrobben en modder rijden, in 1940 bleek Germ Wieringa fl. 1,10 betaald te krijgen voor het schoonmaken van het land. Verder word je niet meer zo wijs van de rekening: vaak staat erbij: kwitantie nr. zoveel. Maar die ontbreken… Als sluitstuk kan nog wel worden gemeld dat aan Piet en Klaas Bakker dat jaar fl. 4,80 betaald werd voor prijzen.
Ook in de oorlog werd er nog vergaderd door de Kaatsclub.Bijvoorbeeld in de laatste oorlogswinter van 1944- 1945.

Er is nog wel een uitslag bewaard gebleven van een kaatswedstijd in 1943. Om die goed te kunnen ‘lezen’, moet je wel bekend zijn met de teltechnieken uit die tijd. Er werd toen in tweetallen gekaatst en het ziet er naar uit dat bij elke omloop de tweetallen anders werden samengesteld. Of er in gewonnen wedstrijden of in eersten werd geteld… Een leuke puzzel.

De uitslagenlijst van een kaatswedstrijd in Boazum, 1943.

Het vijftienjarig bestaan van “Lyts Begjin” in 1945.

December1945 werd door de kaatsvereniging, bij gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de kaatsclub een feestelijke avond georganiseerd. Daarvoor werd een Toneelstuk opgevoerd door de Toneelvereniging De Harmonie. Vermoedelijk werd dit door beide verenigingen georganiseerd, omdat het verlies door twee verenigingen werd gedeeld. Plus dat de kaatsclub nog fl.5,- aan De Harmonie moest betalen.

 

Verder is er geen informatie over de Kaatsvereniging achtergebleven. Jammer. Misschien heeft de oorlog op de vereniging hetzelfde effect gehad, dat de Corona Crisis de afgelopen jaren op veel verenigingen heeft gehad: de neergang van haar activiteiten. Wie zal het zeggen.