De slagersfamilie Van Dijk in de 19e en 20e eeuw

De slagerij in Boazum vóór 1902. Het vak van slager gold in de 19e eeuw vaak als een bij-activiteit. Zeker op het platteland, zoals hier in Boazum. De slagers die we her en der in de archieven vonden, gaven lang niet altijd hun slagerswerk op als beroep. Niet zelden zijn ze de ene keer veekoopman, dan … Lees verder

Rondgang door het dorp met Hessel Fluitman in 1990

Bij het opruimen en ordenen van foto’s en andere (geschreven) herinneringen kwamen we een serie foto’s van Boazum tegen, die voornamelijk in het voorjaar van 1990 werden gemaakt. Er zitten ook enkele vroegere bij. Het is een rondgang geworden, te beginnen bij “De Beatrix bosjes”. Schrik niet, het mag in feite niet eens park heten! … Lees verder