Geschiedenis van de restauratie van De Havens 3

Het was voor het dorp een lijdensweg om te zien hoe het huis met de pilaren vanaf 1967 langzaam maar zeker vreselijk verslonsde en werd ontmanteld. Het beleid van de gemeente Baarderadeel was om oude en slechte huisjes af te breken. Met de daarmee verworven premies werden nieuwe huizen gebouwd. De frustratie van de mensen in de … Lees verder

Oantinkens oan Leense Wagenaar.

Oantinkens oan de famylje Wagenaar. Drok dwaande mei wer wat nije items foar ús website AldBoazum kom je dan samar wer wat tsjin wat ús nijsgjirrich makket. It stik yn de Ljouwerter Krante fan 23 november fan Minny Eijzenga-Wagenaar, oer harren reis yn de hongerwinter fan 44-45. Dat wie fan Schiedam nei Boazum nei pake … Lees verder

Postkantoren in Boazum.

De postkantoren in Boazum. Nu anno 2019 is het moeilijk meer voor te stellen hoe 135 jaar geleden onze post in Boazum kwam. In deze tijd van sociale media gaan de berichten soms sneller dan het geluid. Een stukje geschiedenis Er werd al in de 18e eeuw post bezorgd, maar niet zo regelmatig. Toen rond … Lees verder