Geschiedenis van de restauratie van De Havens 3

Het was voor het dorp een lijdensweg om te zien hoe het huis met de pilaren vanaf 1967 langzaam maar zeker vreselijk verslonsde en werd ontmanteld. Het beleid van de gemeente Baarderadeel was om oude en slechte huisjes af te breken. Met de daarmee verworven premies werden nieuwe huizen gebouwd. De frustratie van de mensen in de … Lees verder

De âlde bakkerij aan de Havens

Het huis aan de Havens 3 heeft al een lange geschiedenis achter de rug. Het werd in 1773 gebouwd door schoenmaker en dorpsrechter Piter Poppes. Al bijna 250 geleden. Na Piter Poppes woonde de kuiper Durk Poppes Flietstra hier. Hij was een kleinzoon van Piter Poppes. In 1798 werd het verkocht aan Jan Eises Eisma … Lees verder